Zprávy

Ohlasy na 40. jubilejní ročník Janáčkova máje

21.července 2015 | Tisková zpráva
Vážení a milí nadšenci, příznivci Janáčkova máje. Posíláme vám letní pozdrav, malé ohlédnutí za letošním festivalovým ročníkem. Psali jste nám hodně, během festivalu i po něm. Proto jsme si dovolili některá vaše poděkování a postřehy zveřejnit, abychom se o ně podělili i s ostatními našimi věrnými posluchači krásné hudby. Děkujeme moc za vaši podporu.

Janáčkův máj je odrazem toho, jak ve městě žijeme

7.července 2015 | Tisková zpráva
Za nedávno ukončeným jubilejním festivalem Janáčkův máj se ohlížíme s Janem Skipalou, členem Správní rady festivalu, předsedou představenstva a prezidentem Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska.

Vítali mě slovy: Máte úplně vyprodáno

23.června 2015 | Tisková zpráva
Ohlédnutí za 40. ročníkem Janáčkova máje s Ivanem Ženatým. V průběhu let se ve vedení Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj v Ostravě vystřídalo několik prezidentů. Tím posledním se krátce před jeho zahájením stal náš nejvýznamnější český houslista Ivan Ženatý. Na festivalu se představil i jako interpret. Na svém houslovém recitálu s Šostakovičovou Houslovou sonátou, Schumannové Třemi romancemi pro housle a klavír, Franckovou Sonátou pro housle a klavír A dur. Večer Ivana Ženatého s klavíristou Martinem Kasíkem nesl název Pocta houslím a slavným houslistům J. Joachimovi, E.Ysaÿeovi a D. Oistrachovi, jimž neméně slavní autoři věnovali své skladby.